ZAKRES USŁUG: Media relations

 


1. Kontakty z mediami

 

Dobre kontakty z mediami to kamień węgielny większości działań public relations.

Nasz sposób jest prosty.

Wiemy czego oczekuje Klient i czego oczekują dziennikarze i staramy się to połączyć. Aby to osiągnąć zatrudniamy byłych dziennikarzy ze wszystkich branż, którzy zapoznają pracowników Agencji z dziennikarskim know-how oraz przyjętą kulturą działania.

Nasze doświadczenie opiera się na kontaktach z wszelkimi rodzajami mediów od prasy opiniotwórczej i lifstylowej, przez magazyny marketingowe, konsumenckie, branżowe do radia i telewizji.

Od ósmej rano każdego dnia sprawdzamy wiadomości w prasie, radiu i telewizji, monitorując informacje, aby być pewnym, że w imieniu naszych Klientów możemy skomentować każdą wiadomość, wcześniej niż zrobi to konkurencja.

2. Konferencje prasowe

 

Konferencje i informacje prasowe Klienta pozwalają na bezpośrednie przekazanie starannie przygotowanej informacji o firmie wybranej grupie celowej.

Prowadzący konferencję zawsze powinien przemawiać tak, aby wzbudzić zaufanie, a jednocześnie budować swój autorytet.

Nasz zespół prasowy utrzymuje kontakt z osobami zarządzającymi wszystkimi najważniejszymi imprezami w całej Polsce, stale monitorując i ustalając miejsca, w których kluczowi Klienci powinni się pojawić, zapewniając im tym samym wystąpienie z właściwym przekazem przed odpowiednią publicznością w odpowiednim czasie i miejscu.

3. Biuro prasowe

 

Konferencje i informacje prasowe Klienta pozwalają na bezpośrednie przekazanie starannie przygotowanej informacji o firmie wybranej grupie celowej/skierowanej do wybranej grupy celowej.

Prowadzący konferencję zawsze powinien przemawiać tak, aby wzbudzić zaufanie, a jednocześnie budować swój autorytet.

Nasz zespół prasowy utrzymuje kontakt z osobami zarządzającymi wszystkimi najważniejszymi imprezami na całym świecie, stale monitorując i ustalając miejsca, w których kluczowi Klienci powinni się pojawić, zapewniając im tym samym wystąpienie z właściwym przekazem przed odpowiednią publicznością w odpowiednim czasie i miejscu.created by JASEKGROUP